Menu di navigazione

Esplora contenuti correlati

SANTU GAINE IN LIMBA: Ascurta, lege, bide, traballa in sardu.

creato

S’Isportellu Linguìsticu paris cun sas bibliotecas comunales de Piaghe, Carzeghe e Codronzanu at ammaniadu Santu Gaine in limba: sas operadoras pro mèdiu de su giogu e de su divertimentu cherent fagher a manera chi sos pitzinnos s’acurtzient a sa limba sarda. 

Sos adòbios:

  • Proietzione de su cartone animadu “Pimpa una die ispetziale”
  • Proietzione de su cortometràgiu “Zuanne Maria Angioy, storia di un eroe sardo”
  • Giogos in sardu
  • Contos
  • Chirchende su siddadu
  • Faghimus su Memory: laboratòriu pro sa costrutzione de unu giogu de retentiva
  • Faghimus unu lìberu: laboratòriu pro sa costrutzione de unu lìberu.

 

Pro connòschere sas dies e sos oràrios de sos adòbios si podent lèghere in allegadu sas locandinas.

Allegati
torna all'inizio del contenuto