Menu di navigazione

Esplora contenuti correlati

SU SETORE LIMBA SARDA DE SA REGIONE PRESENTAT SU CROS

creato

Su 25 de Trìulas, in sa Biblioteca Regionale de Viale Trieste in Casteddu, est istadu presentadu a totu sos operadores  e espertos de limba sarda, su CROS, est a nàrrere su Curretore Ortogràficu Sardu. Su curretore est istadu ammaniadu pro agiuare totu sos chi cherent iscrìere in limba sarda, siat impreende sa “Limba Sarda Comuna” est a nàrrere sa norma amministrativa Regionale, siat chie cheret iscrìere in cada variedade locale.

Sa presentatzione est istada  coordinada dae su responsàbile de s’Ufìtziu Regionale pro sa limba sarda, Giuseppe Corongiu, s’aboju est comintzadu pagu prus a mancu a sas bator de borta de die cun sa prensentada de su Dut. Cristiano Becciu, chi at fatu a bìdere comente impreare su programma de curretzione chi est in lìnea e si podet finas iscarrigare  dae su giassu Regionale, a pustis ant relatadu, su Prof. Micheli Pinna, chi at marcadu s’importu mannu de custu traballu, Diegu Corraine, chi at faeddadu de su traballu fatu in totu custos annos dae sos espertos de limba sarda, Carlo Zoli e Frantziscu Cheratzu chi ant elaboradu su Cros.

Su Curretore est lìnea cun sos indicos de su pianu triennale de sa limba sarda, est istadu finantziadu cun sos fundos de su bilantzu Regionale 2009-2010, est unu sistema operativu in ghia isperimentale, difatis totu podimus traballare pro isrichire custu progetu.

torna all'inizio del contenuto